De operationele community binnen Koppeltaal

De Technische Community is het operationele platform binnen Koppeltaal waar namens alle IT-deelnemers verschillende vertegenwoordigers betrokken zijn die op operationeel niveau functioneel of technisch betrokken zijn bij Koppeltaal. In de regel zijn dit vaak de architecten, informatieanalisten en/of ontwikkelaars van de IT-deelnemers. Koppeltaal is vanuit VZVZ vertegenwoordigd door de projectmanager, testcoördinator, changemanager en architect.

Doel

De Technische Community heeft als doel Koppeltaal professioneel door te ontwikkelen, zodat deze breed ingezet kan worden in de GGZ-sector. Best- en good practices worden met elkaar gedeeld om Koppeltaal te blijven verbeteren en naar een steeds hoger operationeel niveau te brengen. Daarnaast werkt en denkt de Technische Community mee bij het functioneel en technisch ontwerpen van nieuwe releases van Koppeltaal. Zij zijn het klankbord om te borgen dat releases aansluiten op bestaande processen van IT-deelnemers.

Werkwijze

De Technische Community komt maandelijks online bijeen. Daarnaast is er een actieve mailinggroep waar alle deelnemers gebruik van kunnen maken. De mailingsgroep is een tool waar onder andere de volgende onderwerp aan bod komen:

  • issues op technisch en architectuurniveau
  • best practices ontwikkelen en delen
  • bespreken feature requests
  • kennismaken nieuwe deelnemers
  • kennisdeling relevante ontwikkelingen

Het is een laagdrempelige tool waar alle leveranciers hun issues en vragen delen. Nieuwe deelnemers worden hier warm ontvangen en direct door andere leveranciers bij de hand genomen, zodat ook zij snel een betrouwbare berichtenstroom op gang kunnen brengen volgens dezelfde standaard. Deze laagdrempelige manier van kennisuitwisseling versnelt het ontwikkelingsproces enorm. Loop je vast als leverancier? Dan is de Technische Community een fijne achterban om snel weer meters te kunnen maken.  

Wat levert het op?

Een plaats waar laagdrempelig en snel operationele problemen kunnen worden gedeeld. Er wordt actief gewerkt aan oplossingen, verbeteringen en best practices. Door het delen van ervaring en kennis, ontstaan nieuwe feature requests die met draagvlak worden ingediend in de IT-deelnemersraad voor realisatie.

Vanwege de inhoudelijke doelstellingen, heeft deelname aan de IT-deelnemersraad een verplicht karakter voor alle leveranciers die een deelnemersovereenkomst hebben getekend.

 

Naast de technische community bestaat de Koppeltaal-community uit de GGZ-deelnemersraad en de IT-deelnemersraad. Samen vormen zij de adviesorganen van Bestuur Koppeltaal. Ieder adviseert vanuit een andere doelgroep en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van Koppeltaal.