Kick-off van werkgroep Koppeltaal-ziekenhuizen levert direct nieuwe inzichten op

Binnen de GGZ-sector krijgt de Koppeltaal-standaard steeds meer voet aan de grond. Ook buiten deze sector wordt reikhalzend uitgekeken naar een standaard om digitale interventies (lees: eHealth) op een goede manier te ontsluiten ten behoeve van een behandelproces of zorgpad. Begin deze maand is de kick-off geweest van een werkgroep waarin een aantal vertegenwoordigers van ziekenhuizen participeren. Doel van de werkgroep is om te verkennen welke use cases uit de GGZ direct toepasbaar zijn in de ziekenhuissector en voor welke vraagstukken nieuwe use cases geformuleerd moeten worden.

De eerste conclusies

Alle deelnemers hebben de ontwikkeling van een eHealthstrategie op de agenda staan. Waar het ene ziekenhuis nog aan het begin van het toepassen van interventies staat, is de ander hier al veel verder in. Dat er nog heel veel te winnen is, staat buiten kijf. Belangrijke conclusies die we uit deze eerste werkgroep kunnen trekken:

  1. Uitwisseling binnen een regionaal zorgnetwerk wordt steeds belangrijker. En ziekenhuizen zijn hierin slechts één van de spelers (lees: zorgverleners).
  2. Steeds meer ziekenhuizen werken decentraal, waarbij netwerkzorg op bovenregionaal niveau steeds essentiëler wordt.
  3. Zorgpaden die zijn ingericht op basis van ziektebeelden worden steeds bepalender. Denk hierbij aan meer multidisciplinair overleg, veel wisselingen van behandelaren en gebruik van verschillende apps.
  4. En zou Koppeltaal ook een rol kunnen spelen bij het aanvragen van of de communicatie met niet-digitale interventies, bijvoorbeeld fysiotherapie?

Tijdens de komende werkgroep wordt nader besproken wat de toegevoegde waarde kan zijn van Koppeltaal voor dergelijke trends en vraagstukken. De vraagstukken worden dan verder uitgewerkt, zodat duidelijk wordt welke use cases al (vrijwel) direct kunnen worden toegepast en welke use cases verder uitgewerkt moeten worden voor ontwikkeling in toekomstige Koppeltaal-releases.
 

Ook meedenken?

Wilt u graag meedenken over de toepassing van digitale interventies in en om het ziekenhuis en bent u werkzaam in een ziekenhuis? Meld u dan aan voor de eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep via info@koppeltaal.nl.